Mit de Hoej noa de Weihnachtsmarkt i Düsseldorf

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf

De Hoejers wille gaer ee reeske organiseere noa de Weihnachtsmarkt i Düsseldorf en waal op zoaterdig 26 november aa-sjtoande.

Wat hilt de daag in:
• Vertrèk: om 10.00 oeër vanaaf de Bleekplaats.
• Onger de rees zal Cheylan uch bezig haute mit sjpelkes woeë-biej sjoeën priees te winne zin.
• Rondj 11.30 uur aa-koms i Düsseldorf, woeë v’r in ’t sentrum konne oeetsjtappe.
• Doanoa kan jieëderee zellef of mit gruupkes oeetzjwerme en zich de daag i-vulle.
• D’r kan waere gewinkeld in de binnesjtad (Kö-Center, Kö-Galerie, Schadow-Arkaden, Sevens Center en het Stilwerk), zich de ooge oeetkieeke en get gelle op de groeëte Krismert. Urges get lekkesj aete en gezellig eene goan drinke. Of, me brèngt ee bezeuk aan de veuële bezienswaardighede in de sjtad. Zoeëwiej: ’t mosterd-, sjeepvaart-, keramies-, film- en/of sjtadsmuseum. Schloss und Park Benrath zin ooch ee bezeuk waerd.
• Om 19.00 oeër vertrèkke v’r dan vanaaf de aa-gewieëze plaats truuk noa Sjilvend.

Om de rees doeër te kènne loate goan hubbe v’r ee minimum aantal plaatse nuuëdig. Opgaeve/i-sjrieeve vuuer ’t reeske kan vijaa ongersjtoand sjtrookje en zal vuuer vriejdig 18 november binne motte zin. Mochte v’r neet aan ’t aantal benuuëdigde luuj komme, krit gieër natuurlik uug sente truuk! De koste vuuer ’t reeske zin € 25,- per persoeën.

(Pee-Es: Goat mit want dan hooft g’r heem de verwerming neet aan te zètte. Dat sjaelt weer ee paar euro!)

Hoej Nuujts