Hoej ABC

A
Almanak: De Kleene Hoej Almanak 1960 – 2000, uitgegeven op 29 februari 2000 door de Hoej.
Mevrouw Adams: Eerste vrouwelijke Lid van Verdiensten, later door de Hoej benoemd tot eerste Gouden Hoej.

B
Boa:
Bode of veldwachter. Zorgt voor orde tijdens Hoej-manifestaties. Arnold Pagen heeft jarenlang deze traditie in eregehouden. Vanaf 2008 wordt deze functie bekleed door Harrie Gebben.
Bij-Hoejer: Lid van verdiensten van het comité. Na mevrouw Adams werd Paula Raes-Palant de eerste vrouwelijke Bij-Hoejer.
Brandweer Onderbanken: Zie Vrunj.
Brief: Hangt aan de ‘Geet’ en is geschreven in zes talen. De brief is samen met de ‘Geet’ het bewijs van de vondst.
Ballonnenwedstrijd: Wordt sinds 1961 georganiseerd voor de jeugd van 0 tot 12 jaar. Elk kind krijgt een gratis ballon met kaartje. De kaartjes die het verst komen vallen in de prijzen. De prijsuitreiking is steeds op Koninginnedag. De langste afstand tot nu toe was ruim 2500 kilometer. Die ballon kwam terecht in de Kaukasus.
Bolhoed: Het traditionele hoofddeksel van de zes Hoejers.

bolhoed

C
Carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf: Zie Vrunj.
Conclaaf: Wanneer een Hoej-lid is overleden of zich als actief lid terugtrekt, wordt een nieuw lid gekozen. Dat gebeurt tijdens een geheim conclaaf door de vijf overgebleven Hoejers. Het conclaaf duurt zolang, totdat er unanieme overeenstemming is bereikt over het nieuwe lid.
Comité: Zie H.

D
Dinsdag: De dag met carnaval waarop de ‘Geet’ wordt gelanceerd.
Drupke: Wordt nogal eens gedronken op de goede afloop.

E
Elf:
Carnavalistisch getal. Tevens richtlijn voor de elf cent, die een lid van de Hoej-familie moet betalen wanneer men de Hoej-penning op verzoek niet kan tonen.

F
Fanfare St. Lambertus:
Zie Vrunj.
Frans Palant Priees: Prijs genoemd naar medeoprichter Frans Palant, jaarlijks door een Hoej-jury toegekend aan de meest originele Einzelgänger in de grote optocht. De prijs wordt uitgereikt op carnavalsdinsdag in de Hoej-kelder.

Palantpriees in kleur

G
Geet:
Kartonnen geitebeest dat sinds 1960 op carnavalsdinsdag wordt gelanceerd vanaf de Platz in Schinveld. De ‘Geet’ wordt sinds 1960 gemaakt door They Daemen. Sinds het jaar 1998 is dit overgenomen door zijn zoon Twan.
Geete-Beuëke: Het zo goed mogelijk nadoen van het mekkeren van een geit.
Gilde Blauw Sjuut: Zie Vrunj.

Blauw Sjuut

Gouden Hoej: Bescherm/raadsvrouwe van het Hoej-Hoej-Comité. De eerste Gouden Hoej was Mw. Adams-van der Sterren. Na haar overlijden werd zij opgevolgd door Mw. Hendriks-Meise welke ook reeds overleden is. De huidige Gouden Hoej is Mw. Bertha Daemen-Brauers.

H
Hoej: Afkorting voor Help Oees Ege Jeugd en tevens troetelnaam voor het Hoej-Hoej-Comité. Ook de naam van de penning die ieder lid van de Hoejfamilie ontvangt bij benoeming en die op verzoek moet worden getoond. (Loat mich de Hoej èns zieë!)

Hoejpenning voor Hoejers

Hoejke: Prijs voor de meest originele Einzelgänger in de kinderoptocht van carnavalszondag. De prijs wordt uitgereikt op carnavalsdinsdag in de Hoej-kelder.
Hoej-nuujts: Een informatieblaadje voor de hele Hoej-familie. Komt enkele malen per jaar uit.
HOR: Gezelligheidsrit per auto. In de jaren zeventig ingevoerd, daarna tijdelijk in onbruik geraakt. Enkele jaren geleden weer gereactiveerd.

I
Internationaal:
De ‘Geet’ kent geen grenzen en vliegt internationaal. Ze zorgt daarmee automatisch voor verbroedering op kleine schaal over de grenzen heen.
Iris II: Zie Vrunj.

J
Jeugd: Deel van de bevolking waar de Hoej een speciale band mee heeft.
JULIA: Zie Vrunj.

K
Kelder: Sinds jaar en dag vonden de activiteiten na de lancering op carnavalsdinsdag plaats in de Hoej-kelder van de voormalige brouwerij van de familie Thissen aan Ter Hallen. Tegenwoordig heeft het Hoej-Hoej-Comité een alternatieve ‘kelder’ in Cultureel Centrum FaSiLa.
Kinderoptocht: In 1961 voor het eerst door de Hoej georganiseerd. Later is de organisatie door de carnavalsvereniging overgenomen.

L
Liedjes: De Hoej kent vele liedjes. Het beroemdste staat op cd en wordt gezongen bij vele gelegenheden, met name bij de lancering van de ‘Geet’. In het seizoen 2002-2003 won de Hoej het Schinveldse Sjlagerconcours met het liedje ‘Wiej is ’t mit die Geet?’, maar het officiële Hoej-lied gaat als volgt:
En went de geet neet geet, da geet ze neet ,
da geet ze neet, da geet ze neet.
Mer went die geet waal geet, da geet die geet,
da geet die ganse geet. Hoej Hoej!

2008 HOEJ CD

M
St Maarten: Op of rond 11 november is de Sint Maartensoptocht. De kinderen krijgen een gratis lampion en trekken met Sint Maarten naar de Groesweg, waar het verhaal van Sint Maarten wordt voorgelezen. Bij de oude vogelstang wordt het Sint Maartensvuur ontstoken. De organisatie is in handen van de Hoej.
Mei-vereniging “de Jonkheid”: Zie Vrunj.

N
Nieks:
Niks.

O
Oploate: Het lanceren van de ‘Geet’.

P
Platz:
Officieel het Wilhelminaplein te Schinveld. Daar wordt vanaf een podium de ‘Geet’ gelanceerd.
Penning: Iedere Hoejer en Bij-Hoejer heeft bij de benoeming een penning ontvangen. Zie Hoej.
Polen-actie: Kleding- en speelgoedactie, gehouden door de Hoej in het jaar 1990, voor het plaatsje Domacyno in Polen.
Praatsj: Onderscheiding aan ketting of met speld. Wordt gedragen door de Hoejers als zij in tenue zijn.

Hoejpraatsj

Q
Quatsch:
De lol die nogal eens gemaakt wordt.

R
Reis: Rond Pinksteren gaat de Hoej op reis om de vinder van de ‘Geet’ te bezoeken, te benoemen tot erelid en uit te nodigen naar Schinveld te komen.

S
Sjabbelaer:
Klein stoffen zakje met een Hoej-penning als inhoud. Wordt eventueel met veiligheidsspeld op kleding gedragen.
Sjpek en ei: Op carnavalsdinsdag wordt traditioneel sjpek en ei gegeten in de Hoej-kelder door een speciale bakploeg van Hoej-dames. Hannie Hendriks-Meise deed ruim 40 jaar mee.
Stal: De vergaderingen van het comité vonden vroeger plaats in de Hoej-stal bij Arnold Thissen. Deze stal is niet meer in gebruik. Momenteel is er een Hoej-stal bij de huidige penningmeester Henk Vaessen.
Sjrikkeldaag: De verjaardag van de Hoej.
Sjrikkelkindj: Kind dat op schrikkeldag is geboren en samen met de Hoej feest viert. Maureen Rutten is het eerste Sjrikkelkindj van de Hoej. Zij is benoemd tot Bij-Hoejer.
Sjilvend: Schinveld.

T
Teekezanggroep Koosj Baeter: Zie Vrunj.
Thijs Zeelen: Weerman van L1 TV. Voorspelt sinds enkele jaren de route die de ‘Geet’ waarschijnlijk zal volgen.
Toertje va Frenske: Een Schinveldse wielerwedstrijd voor de kinderen in de jaren zestig, naar het voorbeeld van de Tour de France.
Tractor-aandelen-actie: Actie, gehouden door het Hoej-Hoej-Comité in het jaar 2003, om door het verkopen van aandelen geld in te zamelen voor de koop van een tractor voor oud Geete-vinder Nikolai Aksentjev.

U
Udder: Een gebreid uier dat een onmiskenbaar onderdeel is van de ‘Geet’. Het ‘udder’ werd sinds 1960 jaarlijks ‘gesjtrikt’ (gebreid) door Bertha Daemen-Brauers. Vanaf 2004 is dit overgenomen door haar schoondochter Marisa.
Ut Geet Net: Zie Vrunj.

V
Vasteloavesdaesdig:
Carnavalsdinsdag.
Vinder: De vinder van de ‘Geet’.
Vrunj: Groep, club of instelling, die door de Hoej erg bijzonder wordt gewaardeerd en daarom – met een certificaat als bewijs – wordt uitgeroepen tot Vrunj van de Hoej.

W
Wie de Geet gong: Een groot houten paneel in de Hoejkelder, vervaardigd door Jan Palant, zoon van oprichter Frans, waarop alle vinders en vindplaatsen van de ‘Geet’ in kaart zijn gebracht. Omdat het bord vol was heeft carnavalsclub ‘Ut Geet Net’ op Sjrikkeldaag 2008 een nieuw bord aangeboden.
Wieeze Road: Gremium waarin oud-Hoejers en andere verdienstelijke leden zich kunnen uitleven. Zij wijzen bij de lancering onder meer in de richting waar ze denken dat de ‘Geet’ naar toe vliegt.
Wimpel: Wordt sinds 1997 jaarlijks aangeboden bij de plaatselijke ondernemers. Hiermee steunen zij het comité voor het lanceren van de Geet.

HOEJ wimpel 2009